Chính sách bảo mật thông tin khách hàng


1. Mục đích áp dụng:

Chính sách bảo mật (sau đây gọi là "Chính sách") nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các cá nhân, tổ chức tham gia truy cập hoặc giao dịch trên website công ty https://www.vtvhyundai.vn/ (sau đây gọi là "Website") thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Mua Sắm tại Nhà VTV-Hyundai (sau đây gọi là "VTV-Hyundai").

Chính sách này mô tả cách thức để VTV-Hyundai thu thập, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các cá nhân, tổ chức thực hiện truy cập, giao dịch trên Website của VTV-Hyundai. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Website của VTV-Hyundai được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách được cập nhật sau này. Phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau ba (03) ngày làm việc kể từ ngày sửa đổi, bổ sung Chính Sách khi Chính Sách được đăng tải trên Website của VTV-Hyundai.

Chính sách này có thể được sửa đổi bởi VTV-Hyundai vào bất cứ thời điểm nào, do đó Quý Khách Hàng cần tham khảo và cập nhật các quy định mới nhất của Chính Sách khi sử dụng các Dịch vụ tại Website. Quý Khách Hàng sử dụng các dịch vụ được cung cấp tại Website được hiểu là Khách Hàng đã đồng ý các nội dung quy định tại Chính Sách.

Trong trường hợp không đồng ý với các quy định tại Chính Sách này, Khách Hàng vui lòng thực hiện thao tác đóng trình duyệt và không sử dụng các Dịch vụ quy định tại Website.

Mục đích của Chính Sách này là để đặt ra các nguyên tắc nhằm điều chỉnh việc sử dụng các thông tin cá nhân mà VTV-Hyundai có được từ Khách Hàng và cách thức để bảo mật thông tin.

Mọi tranh chấp phát sinh về bảo mật thông tin sẽ được áp dụng Chính Sách này và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan để giải quyết.

Chính sách này chỉ áp dụng đối với Khách Hàng sử dụng Website này và không áp dụng cho các trang web khác liên kết đến Website.

2. Quy định cụ thể về thu thập, sử dụng, lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng:

2.1 Thu thập thông tin

Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Website, liên hệ với VTV-Hyundai để tra cứu thông tin về đơn đặt hàng hoặc giải quyết các vấn đề khác có liên quan đến đặt hàng tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản như: các thông tin của Khách Hàng bao gồm họ tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thư điện tử, thông tin xuất hóa đơn GTGT (“Thông Tin Khách Hàng”).

Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.

VTV-Hyundai không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác.

VTV-Hyundai thu thập thông tin từ Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập vào Website, đăng ký tài khoản, đặt hàng, đăng ký tham gia các chương trình rút thăm trúng thưởng hay gửi câu hỏi tham vấn hoặc VTV-Hyundai cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh của VTV-Hyundai cung cấp. Mục tiêu thu thập thông tin của VTV-Hyundai là nhằm đảm bảo cho Khách Hàng có được những lưu ý hữu ích khi truy cập vào Website và tùy chỉnh linh hoạt theo nhiều trường hợp. Chẳng hạn, VTV-Hyundai có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để giúp cho Khách Hàng truy cập và sử dụng Website dễ dàng hơn bằng cách không phải nhập lại thông tin nhiều lần, giúp Khách Hàng nhanh chóng tìm thấy thông tin về hàng hóa và dịch vụ có liên quan cần tìm kiếm và cập nhật cho Khách Hàng những thông tin mới về hàng hóa và dịch vụ mà VTV-Hyundai cung cấp.

Khi Khách đăng ký tài khoản tại Website, VTV-Hyundai sẽ yêu cầu Khách Hàng cung cấp trung thực và chính xác bao gồm và không giới hạn những thông tin sau: tên, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND hoặc Hộ chiếu và nghề nghiệp của Khách Hàng. Tất cả các thông tin được cung cấp sẽ được lưu lại và dùng để phục vụ cho mục đích nhận diện khi Khách Hàng truy cập trong những lần sau.

VTV-Hyundai cũng tôn trọng sự riêng tư của trẻ em khi sử dụng Website. Trong trường hợp người sử dụng Website dưới 15 tuổi, xin vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân cho VTV-Hyundai.

Một hoặc nhiều trong các phương thức sau đây mà VTV-Hyundai thường sử dụng để thu thập thông tin của Khách Hàng:

(a) Đăng ký mua hàng: Trong quá trình đăng ký mua hàng hóa, Khách Hàng sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân về thông tin giao nhận hoặc các thông tin khác phục vụ cho mục đích xử lý đơn đặt hàng. Các thông tin đó còn được sử dụng cho mục đích thanh toán, để hoàn thành đơn đặt hàng của Khách Hàng, để liên hệ với Khách Hàng về đơn đặt hàng và cho mục đích tiếp thị nội bộ trong tương lai.

(b) Điạ chỉ thư điện tử và số điện thoại: Một số mục của Website cho phép Khách Hàng nhập địa chỉ email và số điện thoại của Khách Hàng cho các mục đích như: đăng ký một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, đăng ký nhận thông tin về thương hiệu mới, chương trình khuyến mãi mới. Sự tham gia của Khách Hàng trong các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng là hoàn toàn tự nguyện. VTV-Hyundai có thể sử dụng thông tin này phục vụ cho các chương trình khuyến mãi như bốc thăm trúng thưởng, chương trình khách hàng thân thiết... Ngoài ra, VTV-Huyndai có thể công bố tên và địa chỉ của người trúng thưởng (người chiến thắng) trong trường hợp Khách Hàng nhận được giải thưởng khi tham gia các chương trình khuyến mãi được tổ chức bởi VTV-Hyundai.

2.2 Lưu giữ và bảo mật thôn tin.

Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và VTV-Hyundai, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của VTV-Hyundai. Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng qua các cổng thanh toán (nếu có) sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của VTV-Hyundai bảo mật theo các tiêu chuẩn vận hành cam kết.

Đối với các tài khoản đã đóng VTV-Hyundai vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này có thể được VTV-Hyundai lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên Website. Sau khi thời hạn này kết thúc, VTV-Hyundai sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Khách hàng.

Khách Hàng không được sử dụng các công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của VTV-Hyundai, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống VTV-Hyundai, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp VTV-Hyundai phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép, can thiệp trái phép vào hệ thống dữ liệu của VTV-Hyundai…VTV-Hyundai có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3 Sử dụng thông tin khách hàng.

VTV-Hyundai có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp nhằm mục đích để:

(a) Phục vụ cho mục đích nội bộ và lợi ích của Khách Hàng

 • Phục vụ cho mục đích xử lý đơn đặt hàng của Khách Hàng và cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ.
 • Thực hiện cải thiện nội dung và bố cục của Website, để cải thiện tiếp cận và cho những nỗ lực tiếp thị hàng hóa.
 • Xác định thông tin thị trường chung về khách truy cập vào Website.
 • Xử lý thanh toán và thông báo các chi tiết giao dịch.
 • Giải quyết tranh chấp và khiếu nại.
 • Đo lường
 • Liên lạc với Khách Hàng cho các mục đích để tiếp thị, cung cấp các chương trình khuyến mãi, khảo sát ý kiến Khách hàng.
 • Liên lạc với Khách Hàng: VTV-Hyundai sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để liên lạc với Khách Hàng khi xử lý đơn hàng, giao hàng cho Khách Hàng. Ngoài ra, VTV-Hyundai có thể gửi cho Khách Hàng một email xác nhận khi: (i) Khách Hàng đăng ký thành viên website; hoặc (ii) Khách Hàng đăng ký nhận thông tin về một chương trình khuyến mãi, một cuộc thi được tổ chức bởi VTV-Hyundai; (iii) Khách Hàng đã đăng ký mua sản phẩm của VTV-Hyundai; (iv) các trường hợp khác mà VTV-Hyundai thấy cần thiết vì lợi ích của Khách Hàng; (v) Khách Hàng đăng ký thư điện tử để nhận các thông tin về những nhãn hiệu mới, hàng hóa phong cách mới, hoặc kích thước hàng hóa; thông tin các chương trình giảm giá, các sự kiện bán hàng của VTV-Hyundai.

Phục vụ cho mục đích thực hiện đơn đặt hàng: VTV-Hyundai tiết lộ thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ để giúp họ thực hiện các dịch vụ của họ (Ví dụ, để cung cấp hàng hóa cho Khách Hàng, bảo hành hàng hóa…). VTV-Hyundai hợp tác với các bên thứ ba (ví dụ như các nhà cung cấp giao hàng ...) để đảm bảo giao hàng theo đơn đặt hàng.

Trong trường hợp giao hàng, VTV-Hyundai cung cấp cho công ty vận chuyển một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ giao hàng, email và số điện thoại để vận chuyển hàng cho Khách Hàng khi đó các công ty vận chuyển sẽ cam kết bảo mật các thông tin được cung cấp.

Mục đích tiếp thị: VTV-Hyundai có thể công khai tên, hình ảnh, thông tin khác của những người chiến thắng cuộc thi và rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác phục vụ cho mục đích tiếp thị.

Các hoạt động khác phục vụ cho lợi ích của Khách hàng.

(b) Sử dụng thông tin cho các mục đích khác

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích : VTV-Hyundai có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp VTV-Hyudai tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho VTV-Hyundai sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với VTV-Hyundai: VTV-Hyundai có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các các đối tác liên kết. Việc chia sẻ này giúp VTV-Hyundai có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp đó, các công ty liên kết của VTV-Hyundai có thể được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, các công ty đó sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ ba là đối tác, đại lý của VTV-Hyundai: VTV-Hyundai có thể chuyển thông tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. VTV-Hyundai cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được VTV-Hyundai sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

2.4 Liên kết với các website khác.

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của VTV-Hyundai tại https://www.vtvhyundai.vn/. VTV-Hyundai sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào VTV-Hyundai từ các website khác không phải là website chính thức của VTV-Hyundai.

2.5 Về việc chia sẻ thông tin khách hàng.

VTV-Hyundai không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để VTV-Hyundai cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …)

Ngoài các trường hợp nêu trên, VTV-Hyundai sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, VTV-Hyundai cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

2.6 Sử dụng bộ nhân dạng Cookie.

VTV-Hyundai cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của VTV-Hyundai... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp VTV-Hyundai hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho Khách Hàng. Khách hàng có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối hoặc chấp nhận cookie từ Website hoặc loại bỏ các tập tin cookie từ ổ đĩa cứng của Khách Hàng.

Web beacons: hỗ trợ trong việc cung cấp các tập tin cookie và để giám sát việc truy cập và sử dụng website. VTV-Hyundai có thể sử dụng dịch vụ của các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo để phục vụ quảng cáo. Các công ty này có thể sử dụng các tập tin cookie và các cảnh báo web để đo lường hiệu quả quảng cáo.

Log Files: hầu hết các website, các máy chủ có thể tự động nhận ra các liên kết mà từ đó Khách Hàng truy cập. Tuy nhiên, VTV-Hyundai có thể lưu giữ lịch sử truy cập đến Website của Khách Hàng các mục đích hệ thống xử lý sự cố, điều tra gian lận.

2.7 Thư điện tử quảng cáo và ý kiến đánh giá của khách hàng.

Khi khách hàng đăng ký thành viên, đăng ký mua hàng hóa tại VTV-Hyundai, Khách Hàng đồng ý cho phép VTV-Hyundai gửi các thư điện tử nhằm mục đích xác nhận thông tin thành viên, các thông tin về các chương trình tiếp thị về hàng hóa, dịch vụ của VTV-Hyundai. Khách Hàng có thể yêu cầu không nhận thư điện tử quảng cáo từ VTV-Hyundai.

Theo yêu cầu của Khách Hàng, VTV-Hyundai sẽ (a) sửa chữa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của Khách Hàng; (b) ngăn chặn việc gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Khách Hàng.

Để từ chối nhận thư điện tử quảng cáo, Khách Hàng có thể click vào liên kết hủy nhận thư điện tử quảng cáo được đề cập trong thư điện tử hoặc có thể liên hệ số điện thoại hỗ trợ 19007137 hoặc gửi email về địa chỉ cskh@vtvhyundai.vn để được hỗ trợ hủy bỏ việc nhận thông tin từ thư điện tử.

Khách hàng có thể thực hiện đánh giá Hàng hóa, đăng ý kiến nhận xét khi mua hàng hóa trên Website của VTV-Hyundai. Vì mục đích bảo vệ tốt hơn lợi ích của khách hàng, ý kiến đánh giá của Khách Hàng có thể được xem xét bởi VTV-Hyundai trước khi được chấp thuận hiển thị trên Website.

3. An toàn bảo mật:

VTV-Hyundai đã thiết lập một số công nghệ bảo vệ tại chỗ để đảm bảo rằng quá trình giao dịch của chúng tôi là cực kỳ an toàn và thông tin của Khách Hàng được bảo mật.

Quý khách lưu ý rằng việc bảo vệ thông tin của Khách Hàng luôn yêu cầu sự hợp tác từ hai phía. Khi mua hàng hóa trên bất kỳ địa điểm trực tuyến nào, tiêu chí thận trọng phải luôn luôn được thực hiện. Chúng tôi khuyến nghị Khách Hàng nên lưu ý các vấn đề sau khi thực hiện các giao dịch trực tuyến:

3.1 Bảo vệ mật khẩu.
 • Nếu sử dụng máy tính công cộng hoặc thiết bị đầu cuối, luôn luôn đăng xuất khi Khách Hàng hoàn thành một giao dịch trực tuyến.
 • Giữ mật khẩu của Khách Hàng cẩn thận, hãy nhớ rằng, bất kỳ ai biết mật khẩu của Quý Khách có thể truy cập tài khoản của Quý Khách.
 • Khi tạo một mật khẩu, sử dụng ít nhất 8 ký tự và một sự kết hợp của chữ hoặc số là tốt nhất và thường xuyên thay đổi mật khẩu để bảo đảm an toàn mật khẩu.
 • Tránh sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản trực tuyến.
 • Mật khẩu cần được đặt không quá đơn giản, dễ đoán. Cách tốt nhất để tránh các mật khẩu dễ đoán, chẳng hạn như "dongian", "HoaCuc". Chúng tôi cũng khuyên quý khách nên tránh sử dụng tên, địa chỉ e-mail, hoặc thông tin cá nhân khác, đó là cách dễ dàng để người khác truy ra. Nên thêm số hoặc ký tự đặc biệt để mật khẩu của Quý khách mạnh mẽ hơn. Ví dụ, mật khẩu "WhitrdB2!%$$"là một mật khẩu an toàn hơn "Whitrd".
3.2 Cánh giác với thư điện tử lạ, cuộc gọi lạ, thông tin khuyến mãi sai sự thật

Chúng tôi sẽ không bao giờ gửi thư điện tử hoặc gọi cho Khách Hàng để yêu cầu tiết lộ hoặc xác minh mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng.

Nếu quý khách nhận được một thư điện tử từ một địa chỉ không rõ và có nội dung yêu cầu xác nhận hoặc cung cấp mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng, chỉ cần bỏ qua các yêu cầu hoặc báo cáo sự việc cho VTV-Hyundai.

Các chương trình khuyến mãi được tổ chức bởi VTV-Hyundai được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được thông báo công khai trên


Các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các Kênh Bán Hàng của VTV-Hyundai bao gồm:

 • Website của VTV-Hyundai: https://www.vtvhyundai.vn/
 • Kênh Bán Hàng trên truyền hình: Kênh truyền hình VTV-Hyundai Home Shopping (VTVcab 13) và các kênh truyền hình khác tiếp phát nội dung Kênh này.
 • Fanpage chính thức của VTV-Hyundai: https://www.facebook.com/VTVHyundaiHS/
 • Thư điện tử của VTV-Hyundai: vtvhyundai@vtvhyundai.vn
 • Các kênh thông tin khác theo yêu cầu của VTV-Hyundai.

Nếu Quý Khách Hàng nhận được một thư điện tử hoặc một cuộc gọi nghi ngờ giả mạo hoặc thông tin về chương trình khuyến mãi nghi ngờ giả mạo, Quý Khách Hàng hãy bỏ qua các thông tin, yêu cầu đó hoặc thông báo cho VTV-Hyundai thông qua số điện thoại 19007137 hoặc gửi thông tin về địa chỉ thư điện tử cskh@vtvhyundai.vn để yêu cầu xác minh thông tin đó.

4. Sửa đổi thông tin:

Khách Hàng có thể thực hiện chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách (i) đăng nhập vào tài khoản đăng ký đã được chấp thuận. Khách Hàng có thể sửa đổi các thông tin chính xác theo thông tin thật của Khách Hàng. Trong trường hợp thông tin Khách Hàng cập nhật không chính xác VTV-Hyundai có quyền kiểm tra tài khoản và thực hiện việc đóng tài khoản nếu cần thiết. Trong trường hợp cần thiết, Khách hàng có thể thực hiện sửa đổi thông tin bằng cách (ii) gọi điện cho chúng tôi thông qua số điện thoại 19007137 hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ cskh@vtvhyundai.vn để được hỗ trợ thực hiện sửa đổi thông tin.

5. Lưu trữ thông tin:

Thông tin của Khách Hàng được lưu trữ vĩnh viễn trên hệ thống máy chủ của VTV-Hyundai trừ khi (i) Khách Hàng đóng hoặc yêu cầu đóng/xóa tài khoản đăng ký trên Website, (ii) VTV-Hyundai thực hiện chuyển giao khi sáp nhập với một công ty khác trong trường hợp này công ty sáp nhận sẽ chịu trách nhiệm kế thừa việc bảo vệ các thông tin cá nhân của Khách Hàng; (iii) VTV-Hyundai thực hiện thủ tục thanh lý giải thể theo quy định của pháp luật khi đó thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được thực hiện theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền. VTV-Hyundai sẽ có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. VTV-Hyundai cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của VTV-Hyundai. Khi thu thập dữ liệu, VTV-Hyundai thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập và mã hóa dữ liệu.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin:

 • Tên Công ty: Công ty TNHH Mua Sắm tại Nhà VTV-Hyundai
 • Địa chỉ: Số 232/14, Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Số GCNĐKKD: 0313572904, cấp ngày 11/12/2015, bởi Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp. HCM
 • E-mail: cskh@vtvhyundai.vn | Điện thoại: 1900-7137 | Fax: 028-5406-3590