Giao hàng

Tôi có thể kiểm tra tình trạng giao hàng ở đâu?

- Nếu quý khách có mã khách hàng (tài khoản) trên website, vui lòng vào mục [Trạng thái đơn hàng] để kiểm tra tình trạng giao hàng.
- Nếu quý khách không có mã khách hàng (tài khoản) trên website mà chỉ có mã khách hàng qua việc đặt hàng bằng điện thoại, vui lòng gọi vào Trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để kiểm tra tình trạng giao hàng.

Không thể giao hàng vào ngày nghỉ đúng không?

- Đối với hàng  được gửi bằng dịch vụ vận chuyển thì không giao hàng vào ngày nghỉ được

Có thể định trước thời gian giao hàng được không?

- Tùy thuộc vào lộ trình giao hàng và số lượng hàng cần giao ngày hôm đó mà thời gian nhân viên giao hàng sẽ khác nên không thể chỉ định trước thời gian giao hàng được.

Thời gian giao hàng của sản phẩm được nhà cung cấp trực tiếp giao là bao lâu?

- Đối với sản phẩm cần phải lắp đặt như hàng gia dụng lớn, hàng nội thất, máy vi tính có thể được giao trong vòng 7-15 ngày (trừ cuối tuần và ngày lễ).  Để kiểm tra lịch trình chính xác khách hàng vào [Câu hỏi 1:1] hoặc liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.