Đặt hàng, thanh toán

Tôi đăng nhập thành viên để kiểm tra lại nội dung đặt hàng trên internet nhưng không thể kiểm tra

- Có trường hợp khách hàng đăng ký hai lần (hai mã khách hàng), nghĩa là khách hàng đẵ đặt hàng phát sóng trên ti vi hoặc đăng ký khách hàng ở trung tâm khách hàng, rồi đăng nhập vào website VTV-Hyundai bằng mã khách hàng tạo trên Internet. Trường hợp này quý khách sẽ không kiểm tra được đơn hàng vì hệ thống chúng tôi sẽ hiểu là quý khách có đến 2 mã khách hàng, không gộp 2 mã khách hàng được. Do đó, quý khách liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng để chọn một mã khách hàng, đăng nhập bằng mã khách hàng sau cùng (mới nhất) sẽ bắt đầu có thể kiểm tra được đơn hàng.

Tôi đã thanh toán tiền nhưng không kiểm tra lại được.
  • Khách hàng có thể kiểm tra lại việc chuyển tiền của mình sau khoảng 15 phút tính từ thời gian thực tế hoàn thành việc chuyển khoản và thanh toán bằng thẻ ngân hàng.
  • Nếu sau 30 phút vẫn không thể kiểm tra được hoặc tên người đặt hàng khác với tên người chuyển tiền, quý khách vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
Tôi vừa đặt hàng. Tôi có thể kiểm tra nội dung đặt hàng ở đâu?
  • Nếu là thành viên quý khách có thể kiểm tra tất cả thông tin như nội dung sản phẩm đặt hàng, tình trạng giao hàng trong mục [Trạng thái đơn hàng] -> [kiểm tra đơn hàng/ giao hàng].
  • Trường hợp khách hàng không phải là thành viên thì không thể vào kiểm tra được.
Sau khi thanh toán qua thẻ, tôi có thể hủy đơn hàng đã đặt được không?

Nếu quý khách hủy đơn hàng trước khi hàng được vận chuyển xuất kho nhưng trong thời gian tối đa 7 ngày kể từ lúc thanh toán, Chúng tôi vẫn sẽ giải quyết hoàn tiền cho quý khách đã thanh toán.

Đề nghị hủy đơn đặt hàng ở đâu?
  • Quý khách hàng có thể vào [Trạng thái đơn hàng] -> Bấm chuột vào mục hủy đơn hàng trong [kiểm tra đơn hàng/ đổi trả] sau đó bấm vào nút hiển thị lệnh Hủy.
  • Đơn hàng có thể hủy được ngay nếu quý khách đề nghị hủy trước khi kiểm tra thanh toán trong trường hợp đặt hàng bằng thẻ tín dụng và trước khi hàng được xuất kho đối với trường hợp thanh toán không qua tài khoản ngân hàng. Trường hợp đề nghị hủy sau đó, đơn hàng sẽ bị hủy sau khi tư vấn viên kiểm tra lại.
Không phải là thành viên có thể đặt hàng được không?

- Quý khách hàng không phải là thành viên vẫn có thể mua sản phẩm được nhưng không được hưởng các ưu đãi dành cho hội viên chính thức (những chương trình chỉ áp dụng cho hội viên chính thức như tiền tích lũy, phiếu giảm giá, quà tri ân,...)

Tôi đã thanh toán tiền nhưng không kiểm tra lại được.
  • Khách hàng có thể kiểm tra lại việc chuyển tiền của mình sau khoảng 15 phút tính từ thời gian thực tế hoàn thành việc chuyển khoản và thanh toán bằng thẻ ngân hàng.
  • Nếu sau 30 phút vẫn không thể kiểm tra được hoặc tên người đặt hàng khác với tên người chuyển tiền, quý khách vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
Nếu tôi chuyển tiền nhiều hơn giá trị sản phẩm đã đặt hàng, tôi có thể nhận lại tiền dư không?

- Số tiền khách hàng chuyển dư cho chúng tôi sẽ được chúng tôi bảo quản. Số tiền dư này khách hàng có thể sử dụng như tiền mặt để đặt đơn hàng khác hoặc nếu muốn quý khách hàng cũng có thể nhận lại tiền mặt sau khi khách hàng gọi điện thoại báo vào trung tâm chăm sóc khách hàng để ghi nhận trường hợp này và hệ thống chúng tôi sẽ xử lý.