Từ ngày 1/4/2019, VTV- Hyundai trân trọng thông báo mức phí hổ trợ vận chuyển mới, áp dụng cho 63 tỉnh thành trên toàn quốc:
• Đối với đơn hàng có giá trị từ 700.000 đồng trở lên: miễn phí vận chuyển (không áp dụng cộng nhiều đơn hàng).
• Đối với đơn hàng có giá trị dưới 700.000 đồng: VTV-Hyundai sẽ thu phí hỗ trợ vận chuyển 20.000 đồng/đơn.